Impact

Impact

Kunst is een uiting van het onuitspreekbare, een dimensie van waarneming en een emotie die niet in woorden kan worden gevat. Kunst spreekt voor zichzelf. Kunst helpt kinderen, jongeren en volwassenen weerbaarder en veerkrachtiger te worden. Jonge makers worden trots op zichzelf wanneer zij bezig zijn met het onderzoeken en produceren van kunst. Uit het onderzoeksrapport ‘Buitengewoon. Over de betekenis van kunst en cultuur voor veerkracht van jongeren’ een onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA) onder kwetsbare kinderen en jongeren, blijkt dat deelname aan kunstzinnige activiteiten een positief effect heeft op het zelfbeeld, de sociale en cognitieve vaardigheden en het bouwen van een netwerk. Vaardigheden die belangrijk zijn voor hun maatschappelijke ontwikkeling en een toekomstige carrière. Het rapport van het LKCA geeft, naast verschillende andere onderzoeken, inzicht in het effect van kunstzinnige activiteiten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De waarde van kunst zit specifiek in ruimte voor zelfexpressie, zelfreflectie, succeservaringen en eigenaarschap over een eigen proces.

Image

Image

De kwantitatieve output van de creatieve activiteiten in 2020 bestond uit 3886 fysieke workshops, 433 online workshops (samen 7244 views) en 6890 creatieve pakketten die werden uitgedeeld op azc’s. Met deze output heeft de Vrolijkheid een impact op de leefwereld van 5584 unieke kinderen, jongeren en ouders in azc’s. Het ontdekken en ontwikkelen van talent gaat samen met het beleven en het creëren van nieuwe positieve herinneringen. Creatieve technieken worden aangeleerd op een plek waar kinderen en jongeren tot rust komen en zichzelf ontwikkelen.

Het aanbod van de Vrolijkheid draagt bij aan een verhoogd gevoel van welzijn, een versterking van zelfvertrouwen en veerkracht en de ontwikkeling van een gezonde identiteit. De positieve en creatieve ervaringen van de kinderen en jongeren zijn de impact van het werk en dit is waarneembaar in de verhalen die kinderen en jongeren vertellen in tekst en beeld, met schilderijen, foto’s, voorstellingen, optredens en ander werk. Er is ook sprake van onverwachte, soms indirecte impact. Uit het onderzoek ‘Vrolijkheid in asielzoekerscentra’ (2014) van de Vrije Universiteit naar de Vrolijkheid, bleek dat haar activiteiten een bredere maatschappelijke rol vervullen. De Vrolijkheid biedt een toekomstperspectief, ongeacht waar deelnemers zich na afloop van hun procedure vestigen. Alumni van de Vrolijkheid hebben zich herhaaldelijk publiekelijk uitgesproken over de positieve invloed die de Vrolijkheid in hun jeugd heeft gehad.